Các Ngày Lễ Quan Trọng Trong Năm Phụng Vụ

Năm:
Năm2023 (A)
Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa2023-01-01 Chúa Nhật
Chúa Hiển Linh2023-01-08 Chúa Nhật
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa2023-01-09 Thứ 2
Tết Nguyên Đán2023-01-22 Chúa Nhật
Lễ Tro2023-02-22 Thứ 4
Chúa Nhật 1 MC2023-02-26 Chúa Nhật
Lễ Lá2023-04-02 Chúa Nhật
Phục Sinh2023-04-09 Chúa Nhật
Lễ Thăng Thiên2023-05-21 Chúa Nhật
Lễ Hiện Xuống2023-05-28 Chúa Nhật
Lễ Chúa Ba Ngôi2023-06-04 Chúa Nhật
Lễ Mình Máu Thánh Chúa2023-06-11 Chúa Nhật
Chúa Kitô Vua2023-11-26 Chúa Nhật
Chúa Nhật 1 MV2023-12-03 Chúa Nhật
Giáng Sinh2023-12-25 Thứ 2